TỔ CHỨC GIÁO DỤC BLA

Tổ chức giáo dục BLA được hình thành và phát triển trong hệ sinh thái giáo dục của Blacasa Việt Nam (thành lập năm 2017). Lĩnh vực của BLA là đào tạo tiếng Đức chất lượng cao và Tư vấn du học Đức bao gồm cả du học nghề hưởng lương tại Đức và Du học đại học tại Đức.

BLA hướng tới trở thành một trong những địa chỉ tin cậy nhất dành cho các bạn trẻ muốn học tập và làm việc tại CHLB Đức.